Podjetje SINT d.o.o. je akreditirano po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005 kot preskuševalni laboratorij za opravljanje meritev hrupa v naravnem in življenjskem okolju V letu 2005 smo pridobili akreditacijsko listino št. LP-070 za opravljanje zgoraj navedenih meritev.

Nudimo vam:

  • Izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa,
  • izdelavo poročil o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa,
  • izdelavo poročil o emisiji hrupa za prireditve na katerih se uporabljajo zvočne naprave.

Podroben opis obsega akreditacije:

SA obseg

Več informacij:

Tajništvo

Urnik usposabljanj:

Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom:

  • Po dogovoru.
Preberite več ...