ISO 9001:2015

Že leta 1997 smo pridobili standard kakovosti ISO 9001. Pridobili smo ga med prvimi tovrstnimi organizacijami v Sloveniji. Kakovost se kaže v storitvah, ki jih opravljamo. Kljub pridobljenemu standardu pa stremimo k stalnemu izboljševanju kvalitete naših storitev.Naše podjetje je v letu 2019 uspešno opravilo presojo sistema kakovosti s strani Bureau Veritas Certification in pridobilo certifikat po standardu ISO 9001:2015. S tem dokazujemo, da svojim odjemalcem zagotavljamo kvalitetne storitve in težimo k nenehnemu izboljševanju.

ISO 9001 2015

 


 

SIST EN ISO IEC 17025:2005

Naše podjetje opravlja tudi meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju. Laboratorij za meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, št. akreditacijske listine LP-070.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SIST EN ISO IEC 17020:2004

Naše podjetje opravlja tudi pregledovanje in preskušanje opreme pod tlakom. Kontrolni organ preskušanje opreme pod tlakom je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, št. akreditacijske listine K-083.

Urnik usposabljanj:

Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom:

  • Po dogovoru.
Preberite več ...