S področja projektiranja vam lahko ponudimo:

  • izdelavo tehnoloških načrtov za živilske obrate, ki so del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • projektiranje vseh vrst objektov, tudi zahtevnih živilskih obratov,
  • izdelava vseh prilog (risba s potrebnimi elementi v živilskem obratu in vrisanimi potmi),
  • izdelava elaboratov.

 

Več informacij:

Tajništvo

Urnik usposabljanj:

Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom:

  • Po dogovoru.
Preberite več ...