S področja HACCP sistemov vam lahko ponudimo:

  • ogledi živilskih obratov pred pričetkom obratovanja glede izpolnjenih minimalnih sanitarno-tehničnih pogojev,
  • izdelava HACCP načrtov in vzpostavitev HACCP sistema v vse vrste živilskih obratov (obrati družbene prehrane, gostinski obrati, trgovine...),
  • opravljanje verifikacij HACCP načrtov, kontrolnih pregledov, svetovanja, jemanje vzorcev, DDD,
  • usposabljanje zaposlenih pri uvajanju HACCP sistema,
  • izobraževanje v zvezi s higieno živil, s preverjanjem znanja za zaposlene in odgovorne osebe,
  • izvajanje usposabljanj odgovornih oseb, dodatnih usposabljanj, usmerjenih in sprotnih usposabljanj za delo z živili,
  • opremljanje s potrebno opremo (termometri, kuhinjski pribor, oprema, oznake,...)...
  • izdelava sistema HACCP za obrate z dejavnostjo poslovanja s krmo – kmetijske zadruge, veterinarske postaje, mešalnice krmil.

 

Več informacij:

Tajništvo

Urnik usposabljanj:

Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom:

  • Po dogovoru.
Preberite več ...